Kobylepole - zarys dziejów

Kobylepole to miejscowość z bardzo starą metryką. Leży na prawym brzegu Warty, w odległości ok. 5 – 6 km od centrum Poznania. Jej nazwa wywodzi się od gruntów, na których wypasano konie (kobyły). Więcej o historii Kobylepola przeczytasz tutaj.

Katarzyna Mycielska, córka Józefa i Zofii Mycielskich - zdjęcie z lat dwudziestych XX wieku.

Katarzyna Mycielska, córka Józefa i Zofii Mycielskich - zdjęcie z lat dwudziestych XX wieku.

Ruiny pałacu kobylepolskiego, który spłonął podczas działań wojennych w 1945 r. Na ruinach stoją Leon Kruszona i Kazimierz Malicki.

Ruiny pałacu kobylepolskiego, który spłonął podczas działań wojennych w 1945 r. Na ruinach stoją Leon Kruszona i Kazimierz Malicki.

Logo piwa Browaru Kobylepole po przejęciu przez Niemców. Przedruk z Przewodnika Katolickiego (nr 37 z dnia 16.09.2007 r., s. 66).

Logo piwa Browaru Kobylepole po przejęciu przez Niemców. Przedruk z Przewodnika Katolickiego (nr 37 z dnia 16.09.2007 r., s. 66).

Kobylepole, zima 1939/1940. Pomnik wystawiony przez hr. Mycielskiego po śmierci J. Piłsudskiego. Poświęcony był Piłsudskiemu i mieszkańcom Kobylepola poległym w I wojnie światowej i w wojnie bolszewickiej w 1920 r. Widać miejsce po napisie zerwanym przez Niemców. Do dziś istnieją pozostałości słupów. Środkową część zniszczyli Niemcy.

Kobylepole, zima 1939/1940. Pomnik wystawiony przez hr. Mycielskiego po śmierci J. Piłsudskiego. Poświęcony był Piłsudskiemu i mieszkańcom Kobylepola poległym w I wojnie światowej i w wojnie bolszewickiej w 1920 r. Widać miejsce po napisie zerwanym przez Niemców. Do dziś istnieją pozostałości słupów. Środkową część zniszczyli Niemcy.

Tory prowadzące do stacji kolejki w Kobylepolu. W tle widoczne dwa budynki na ul. Folwarcznej (nr 19 i 21), które istnieją do dziś. Białe budynki, tzw. Raj, dziś już nie istnieją. Na fotografii stan sprzed 1939 r.

Tory prowadzące do stacji kolejki w Kobylepolu. W tle widoczne dwa budynki na ul. Folwarcznej (nr 19 i 21), które istnieją do dziś. Białe budynki, tzw. Raj, dziś już nie istnieją. Na fotografii stan sprzed 1939 r.

Stacja Poznań-Kobylepole. Parowóz normalnotorowy kolei średzkiej. Fotografia z 1941 r.

Stacja Poznań-Kobylepole. Parowóz normalnotorowy kolei średzkiej. Fotografia z 1941 r.

Zofia z Taczanowskich hr. Mycielska  - właścicielka Kobylepola. Zdjęcie z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Zofia z Taczanowskich hr. Mycielska - właścicielka Kobylepola. Zdjęcie z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Zofia hr. Mycielska z synami - okres dwudziestolecia międzywojennego.

Zofia hr. Mycielska z synami - okres dwudziestolecia międzywojennego.

Na zdjęciu zawiadowca stacji p. Makowski przed budynkiem stacji Kobylepole. Budynek istnieje do dziś na ul. Folwarcznej.

Na zdjęciu zawiadowca stacji p. Makowski przed budynkiem stacji Kobylepole. Budynek istnieje do dziś na ul. Folwarcznej.

Pałac Mycielskich - stan sprzed 1939 r. Budynek był usytuowany na dzisiejszej polanie na wprost ul. Szpaków.

Pałac Mycielskich - stan sprzed 1939 r. Budynek był usytuowany na dzisiejszej polanie na wprost ul. Szpaków.

Hrabia Józef Mycielski (1801-1885), budowniczy pałacu i browaru w Kobylepolu, był właścicielem Kobylepola, Spławia i Gałowa.

Hrabia Józef Mycielski (1801-1885), budowniczy pałacu i browaru w Kobylepolu, był właścicielem Kobylepola, Spławia i Gałowa.

Znak fabryczny Browar Kobylepole  funkcjonował prawdopodobnie od początku jego istnienia aż do likwidacji. W czasie okupacji wprowadzono napis niemiecki.

Znak fabryczny Browar Kobylepole funkcjonował prawdopodobnie od początku jego istnienia aż do likwidacji. W czasie okupacji wprowadzono napis niemiecki.

Plan sieci Średzkiej Kolei Powiatowej

Plan sieci Średzkiej Kolei Powiatowej

Zofia Mycielska z córką Katarzyną.

Zofia Mycielska z córką Katarzyną.

Pałac Mycielskich w Kobylepolu, stan przed 1939 r. Przedruk z Głosu Wielkopolskiego 25-26.01.2003 r.

Pałac Mycielskich w Kobylepolu, stan przed 1939 r. Przedruk z Głosu Wielkopolskiego 25-26.01.2003 r.Przedruk z Głosu Wielkopolskiego 25-26.01.2003 r.

Nieistniejący most kolejowy na Cybinie (stan przed 1939 r.). Z Kobylepola do Poznania można było dojechać koleją szerokotorową. Końcową stacją dla parowozów pasażerskich była Brama Warszawska na Komandorii u wylotu ul. Św. Michała. Pociągi kursowały rzadko - 3-4 razy dziennie.

Nieistniejący most kolejowy na Cybinie (stan przed 1939 r.). Z Kobylepola do Poznania można było dojechać koleją szerokotorową. Końcową stacją dla parowozów pasażerskich była Brama Warszawska na Komandorii u wylotu ul. Św. Michała. Pociągi kursowały rzadko - 3-4 razy dziennie.

Wróc do albumu