WŁASNE M - CZAS NA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Opublikowano: 14.03.2014

Mieszkańcy ulicy Żelaznej spotkali się z Panią Agnieszką Niwald-zarządcą wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu.  Spotkanie odbyło się 21 lutego b.r. w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przystanek Folwarczna”. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z tematem „Wspólnot Mieszkaniowych”.

Obecnie właściciele lokali zrzeszają się we wspólnotach, a nie jak dawniej w spółdzielniach.

Od niedawna rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w blokach przy ulicy Żelaznej, do tej pory cztery osoby już wykupiły swoje „M” na własność. To powoduje, że właściciele nabywają nowe prawa, ale też i obowiązki. Pani Agnieszka przekazała wszystkim przybyłym w sposób dostępny informację o zawiązaniu i działaniu wspólnoty. Chętnie i wyczerpująco odpowiadała na pytania zainteresowanych. Podsumowując zapewniła, że „temat nie jest trudny jeżeli już na samym początku zostaną wypracowane pozytywne wzajemne relacje pomiędzy współwłaścicielami”.

Jak wiadomo bloki przy ulicy Żelaznej są w stanie nadającym się do kapitalnego remontu, dlatego nowe wspólnoty czeka dużo wkładu i pracy. Przy tej kwestii wywiązała się dyskusja dotycząca wyceny lokali. Mieszkańcy nie ukrywali zdziwienia. Zirytowanie budzą wysokie wartości jakimi oszacowano mieszkania. Bloki mające przeszło pół wieku, do remontu w żaden sposób nie mogą porównywać się do nowych, a jak wynika z operatów szacunkowych niestety są porównywalne. Jaką miarą ocenia się, jeżeli nawet nie ma rozgraniczenia na bloki starsze od nowszych, mieszkania do całkowitego remontu od wyremontowanych. Nawet lokalizacja pod względem dogodnych rozwiązań komunikacyjnych pozostawia wiele do życzenia, Czy godzi się więc ”karać” mieszkańców za to ,że ośmielają się decydować na wykup swoich mieszkań ? Czy ludziom w podeszłym wieku ledwo wiążącym koniec z końcem można  odbierać wiarę w uczciwość ? Należy przypuszczać ,że być może wliczono w wartość wyjściową cenę mieszkań w „Warzelni” i średnia dla okolicy uległa znacznemu przeszacowaniu ?. Aby  dociec prawdy mieszkańcy zwrócili się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na Ul.Gronowej i czekają na odpowiedź ! Chcemy zatem poznać te szczegółowe kryteria którymi kierowano się przy wycenie naszych mieszkań.

Wielu mieszkańców pragnęło by jesień życia spędzać u siebie , dlatego być może temat wspólnot trochę przeraża na początku, ale kierując się pozytywnym nastawieniem  i wiarą nie tylko w ludzi  zadbajmy o naszą wspólną własność.

Katarzyna Czarnecka

Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Spotkanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych
Wróc do listy