Urzędnicy odstąpili od budowy drogi serwisowej!!!

Opublikowano: 26.07.2013
propozycje

Od  ponad roku „karmiono”  nas  wizją drogi , która miała nas połączyć  z pętla na Franowie . Szkopuł w tym , iż droga ta miała  przebiegać  przez środek  naszych osiedli. Miała łączyć ul. Abp Dymka  z  ul. Szwedzką, stając się w przyszłości drogą serwisową  III ramy komunikacyjnej, a jednocześnie dojazdem do jeszcze niewybudowanego Szpitala Dziecięcego.

Temat ten stał się wygodną „alternatywą” dla urzędników w zamian za naszą „uchwałę obywatelską”   czyli: - nie remontujmy Folwarcznej, bo dojazd do szpitala wybuduje marszałek. Wobec tak postawionej sprawy nie pozostało nam nic innego jak tylko „zakasać  rękawy i wziąć sprawy w swoje ręce”.

W dniu 19.07.2013  w siedzibie „Szpitali  Wielkopolskich” odbyliśmy  spotkanie, którego celem było ostateczne rozwiązanie tej kwestii. Stare porzekadło mówi „lepiej szczerze rozmawiać niż bezmyślnie  krzyczeć”, tak i my zamierzamy czynić. Postanowiliśmy połączyć nasze „siły” osiedlowe. W delegacji oprócz nas obecni byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej „Zrzeszeni”, a dokładniej  reprezentanci  Zarządu: pani Mirosława  Patrzek – prezes oraz pan Piotr Quandt – członek  Zarządu. W spotkaniu ze strony  Urzędu Marszałkowskiego, a jednocześnie „Szpitali Wielkopolskich” uczestniczył wiceprezes Zarządu radny pan Jakub Jędrzejewski. Po  40 minutowej dyskusji  doszliśmy do konsensusu.

Szpitale Wielkopolskie wystąpią do ZDM-u  z wnioskiem o wytyczenie dojazdu do szpitala od ul. Szwajcarskiej/Szwedzkiej  oraz zachowanie  dojazdu od ul. Żelaznej (od strony Oddziału Zakaźnego). W uzasadnieniu  pan Prezes  Jędrzejewski   (w porozumieniu z Marszałkiem ) zaznaczył, że względy społeczno-ekonomiczne  zaważyły na  takowej decyzji. Zbyt  wiele  w ostatnim czasie „błędów urzędniczych”  dotyka nas jako mieszkańców tego miasta. Udało  nam się jednak  w  porę „nie dopuścić do kolejnego”.

Więcej  na facebook-u                                                                                    

W  imieniu   Grupy  Inicjatywnej  Mieszkańców

Krzysztof   Bartosiak

Katarzyna   Czarnecka

Danuta   Błaszczyk

Wróc do listy