Przystanek jak malowany - 1050 lat historii Państwa Polskiego

Opublikowano: 11.04.2016

 

Regulamin konkursu "Przystanek jak malowany - 1050 lat historii Państwa Polskiego"

 1. Konkurs „1050 lat historii Państwa Polskiego” jest inicjatywą Stowarzyszenia „Przystanek Folwarczna” przy współpracy MPK Poznań Sp z o.o., ZTM oraz przy wsparciu Rad Osiedli i Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu „Poznań promuje sztukę nie wandalizm”.
 2. Celem konkursu jest uatrakcyjnienie wyglądu przystanków tramwajowych i autobusowych oraz propagowanie idei dbałości o estetykę i wygląd swojego przystanku, poszanowania dla pracy oraz ograniczenie wandalizmu (niszczenia i dewastowania) wspólnego dobra. Ponadto konkurs ma spełnić rolę edukacyjną i ukazywać dzieje naszego państwa przez wieki.
 3. Wyznaczone przystanki objęte konkursem można zobaczyć na stronach internetowych Rad Osiedli, oraz organizatorów (załącznik nr 1) zaangażowanych w projekt.
 4. Do wzięcia udziału w  konkursie zostały wytypowane szkoły oraz ośrodki edukacyjne, świetlice środowiskowe, placówki i stowarzyszenia z terenu Poznania.
 5. Każda placówka/jednostka otrzyma powierzchnię do zaprojektowania i późniejszego pomalowania na danym przystanku.
 6. Do konkursu wybrano różnorodne typy przystanków (większość jest w całości pokryta blachą, natomiast w części zamontowano również pleksiglas). Szczegółowy opis powierzchni przeznaczonej do zaprojektowania każdy uczestnik otrzyma indywidualnie.
 7. Tematem projektu winny być wydarzenia z 1050-letniej historii Polski.
 8. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek haseł i treści obraźliwych, wulgarnych czy naruszających czyjekolwiek dobra osobiste i godność.
 9. Projekty winny być wykonane techniką dowolną (farba, kredka, szkic).
 10. Przeniesienie prac na wiatę przystankową należy wykonać przy użyciu odpowiednich do tego farb, odpornych na wilgoć.
 11. Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem i wykonawstwem ponosi uczestnik konkursu.
 12. Prace (wizualizacje przystanków) należy przesłać do 10 maja 2016 roku do godz. 12:00 na adres e-mail: redakcja@miastopoznaj.pl w temacie wpisując: „1050 lat historii Państwa Polskiego”.
 13. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace danego przystanku.
 14. Nadesłane projekty zostaną zamieszczone na stronach organizatorów, Rad Osiedli uczestniczących w konkursie oraz www.miastopoznaj.pl.
 15. Na stronie www.miastopoznaj.pl zorganizowane zostanie głosowanie internautów (w dniach 12-24 maja 2016 do godz. 24.00), w którym wybrane zostaną zwycięskie pomysły.
 16. Zostaną one zrealizowane (fizycznie umieszczone) na przystankach w dniu 4 czerwca 2016 r.
 17. Uczestnicy konkursu mogą umieścić na wiacie swoje logo, numer placówki lub nazwę patrona (po wewnętrznej stronie wiaty, prawej lub lewej stronie, nie większe niż 1/5 powierzchni tej części).
 18. Dla laureatów konkursu przewidziano upominki.
 19. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac konkursowych oraz imion i nazwisk ich autorów oraz przeniesienie praw autorskich na Urząd Miasta Poznania.
 20. Patronat medialny:

 

Załącznik 1 - Organizatorzy i uczestnicy:

Wróc do listy