Program koalicji

Opublikowano: 09.10.2014

/uploads/images/artykuly/nasze logacze.JPG

PROJEKTY PROGRAMOWE, czyli

Co chcemy konkretnie zrobić?

Niezbyt wiele trzeba, żeby Poznań stał się miastem bardzo wysokiej jakości życia ogółu mieszkańców, nie tylko grup i środowisk uprzywilejowanych, w pełni demokratycznie i partycypacyjnie zarządzanym. Wtedy poznaniacy nie będą tak masowo opuszczać naszego miasta.

PROJEKTY STRATEGICZNE (Filary)

1. Poznań – miasto ogród

które jest objęte siecią połączeń zielonymi traktami pieszo-rowerowymi, z wysokim drzewostanem, odkrytymi ciekami wodnymi, małą architekturą, wpisaną w rygorystycznie chroniony klinowo-pierścieniowy system terenów zieleni. Plus odtworzenie wysokiego drzewostanu na ulicach starych dzielnic historycznego Śródmieścia.

2. Miasto bez korków komunikacyjnych

w którym samochód jest coraz mniej potrzebny, więc ci którzy muszą, przemieszczają się po nim autem swobodnie. Trzy poziomy projektu: niskonakładowa optymalizacja organizacji i sterowania ruchem; średnionakładowe modernizacje (np. dojazdy do dworców lokalnych, drogi rowerowe); relokacja dużych nakładów inwestycyjnych na nowe linie tramwajowe i kolej aglomeracyjną, a nie „autostrady” w mieście.

3. Poznań dla dzieci i rodziny

Dostępna miejska lub wspierana przez miasto szkoła, przedszkole, żłobek, osiedlowe centrum życia społecznego – w miejscu zamieszkania, możliwa dzięki wzrostowi poziomu inwestowania w najmłodszych obywateli, dla podniesienia poziomu edukacji w poznańskiej oświacie.

4. Mieszkanie dostępne

Dostępne dla mieszkańców z ekonomicznego "środka", głównie młodych, nie potrzebujących pomocy socjalnej, ale niezdolnych do skorzystania z komercyjnego najmu lub kredytu na kupno mieszkania – poprzez zdecydowany udział miasta jako inwestora na rynku tanich mieszkań na wynajem, wspierającego najem prywatny, długoterminowy.

PROJEKTY WSPIERAJĄCE (Podpory)

5. Poznański handel, usługi i rzemiosło

Pakiet działań osłonowych i wspierających, m.in. NIE dla kolejnych galerii handlowych.

6. Miasto Poznań wzorcowym pracodawcą

Dotyczywszystkich sytuacji, w których środki publiczne lub podmioty kontrolowane przez Miasto Poznań finansują ludzką pracę. Niemal wszyscy jesteśmy pracownikami!

7. Śródmieście sercem Poznania

Priorytet operacyjny dla funkcji mieszkaniowej Śródmieścia, w tym przede wszystkim realizowanej w kamienicach prywatnych.

8. Mieszkańcy decydują

Pakiet demokracji miejskiej obejmujący organizację referendów miejskich, uproszczenia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i większe uprawnienia rad osiedli.

9. Budżet pod lupą

Optymalizacja wydatków budżetowych, bo są one zawyżone, marnotrawne i w zbyt dużym zakresie nietrafne, poprzedzona zewnętrznym audytem budżetu. 

Wróc do listy