Profil kandydata: Mieczysław Wachowiak

Opublikowano: 06.02.2015

Mieczysław Wachowiak

– 58 lat , wykształcenie techniczne, od 20 lat własna działalność.

Mieszkaniec Antoninka od 25 lat, przedtem całe życie związane z Kobylepolem .

Radny dwóch ostatnich kadencji, ostatnia funkcja: to zastępca Przewodniczącego Zarządu, przy czym z uwagi na odmienne spojrzenie na problemy Osiedla i sposoby ich rozwiązywania oraz z braku możliwości dalszej współpracy z kierownictwem Rady z powodu pełnej utraty zaufania do niego, jako protest i sprzeciw wspólna z kolejnymi dwoma członkami Zarządu przedterminowa rezygnacja z członkostwa w pracach Rady w tym składzie.

Jako człowiekowi z duszą społecznika, zawsze jest mi bliska niedola drugiego człowieka, stąd chęć bezinteresownej pracy w pomaganiu najsłabszym tj. osobom starszym i dzieciom.

Dzieci - to przedszkola i szkoły na Osiedlu i ich problemy.

Osoby starsze – to integracja , spotkania okolicznościowe, wieczornice, wspólne wyjazdy i wszelka pomoc na różnych płaszczyznach.

Jako iż głównym zadaniem Rady Osiedla jest integracja wszystkich jego mieszkańców, jednym z najważniejszych zadań Nowej Rady Osiedla będzie wyznaczenie i zagospodarowanie terenu pod miejsce wspólnego wypoczynku i spotkań mieszkańców w Antoninku. Miejscem takim mogą być tereny dawnego Parku przy ul. Browarnej.

Reaktywacja boiska i placu zabaw przy ul. Szpaków w Kobylepolu z pewnością ucieszy wszystkich mieszkańców tej części osiedla i pozwoli zorganizować wiele imprez sportowych z ich udziałem.

Integracja, to też dobre stosunki i jak najlepsza współpraca z firmami na osiedlu. Ta dziedzina wymaga szczególnej troski, aby dobre wspólne sąsiedztwo dawało pełne zadowolenie obu stronom.

Kultura i sztuka bliżej mieszkańców Osiedla, spotkania z ludźmi sztuki , wspólne wyjazdy do teatrów i kin a także organizacja wieczorów patriotycznych i okolicznościowych.

Te hasła są dla mnie priorytetowe i tymi tematami wspólnie z innymi członkami nowej Rady chciałbym się zająć. 

Wróc do listy