Profil kandydata: Hanna Grobelna

Opublikowano: 06.02.2015

HANNA GROBELNA - Pragnę prosić szanownych Mieszkańców Antoninka, Zielińca i Kobylegopola o zaufanie i wybór mojej kandydatury do rady naszego osiedla. Od 26 lat jestem mieszkanką ul. Darzyborskiej. Mam 58 lat. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu norm zarządzania jakością na tej samej uczelni i Akademii Ekonomicznej.

Od czasów szkolnych dużą przyjemność sprawia mi siatkówka, jazda rowerem i turystyka piesza. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z ludźmi. Kocham dzieci i zwierzęta. Uprawiam też działkę. Byłam radną dzielnicową na Jeżycach. Wtedy zajmowałam się uporządkowaniem plaży i ośrodków w Strzeszynku oraz Parku Sołackiego i Wodziczki.

Jestem żoną i matką dwojga dorosłych dzieci i babcią trojga wnucząt.

Nasze piękne osiedle stanowi zielone płuca wschodniego Poznania. Przepływające tu naturalne cieki wodne zasilają Maltę, Cybinę i Wartę. Niestety ta część osiedla jest zapomniana przez decydentów, częściowo nie skanalizowana, pozbawiona wydolnego źródła wody i bezpiecznego oświetlenia. Brak tu porządnych dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych. Pamięta się o nas tylko, gdy lokuje się tu ośrodki pomocowe i próbuje bez zgody mieszkańców "wcisnąć" schronisko dla zwierząt wraz ze spalarnią zwłok. Ponieważ czuję się współodpowiedzialna za problemy mojej "małej ojczyzny", przystąpiłam do inicjatywy mieszkańców "Przystanek Folwarczna" i zostałam sekretarzem zarejestrowanego już stowarzyszenia. Osobiście najbardziej zaangażowałam się w sprawę zmiany niefortunnych planów budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole.

Pragnę też, by nasze osiedla zostały w całości skanalizowane i żeby wszędzie docierała miejska woda z wydolnego źródła Myślę też o zainicjowaniu kilku dziecięcych klubików, działających popołudniami przy pomocy woluntariuszy sąsiedzkich, także seniorów. Pragnę by wszystkie, chętne dzieci mogły za darmo rozwijać swoje zainteresowania. Żeby twórczo i bezpiecznie spędzały wolny czas oraz żeby osoby starsze, samotne mogły czuć się potrzebne.

Jestem pracowita i konsekwentna. Otwieram się na propozycje moich sąsiadów. Choć radni osiedlowi mają ponoć tylko moc opiniotwórczą, ja będę walczyła żeby mieć sprawczą. Mam dystans do siebie i świata. Dlatego łatwo dogaduję się z ludźmi i w swoich działaniach jestem skuteczna. Pozdrawiam i proszę oddać swój głos również na mnie marcowych wyborach do Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Liczę na Twój kolejny głos!

Wróc do listy