Planowana budowa schorniska dla 700 zwierząt i krematorium do spopielania zwłok zwierząt

Opublikowano: 30.11.2013

Mieszkańców Kobylepola zelektryzowała wiadomość, że w najbliższym czasie w naszej okolicy (między wiaduktami na ul. Kobylepole) ma powstać schronisko dla 700 zwierząt, obiekty towarzyszące, a także, o czym się mniej odważnie mówi – krematorium do spopielania zwłok zwierząt.

Mieszkańcy Kobylepola są zbulwersowani brakiem konsultacji społecznych, do których mają prawo.

Mieszkańcy Kobylepola nie są przeciwni poprawie losu zwierząt, ale stanowczo sprzeciwiają się niefortunnej lokalizacji schroniska.

Chcą zwrócić uwagę na parę godnych zauważenia aspektów:

 • lokalizacja ta znacznie pogorszy poziom życia mieszkańców okolicznych osiedli,
 • lokalizacja schroniska i krematorium w odległości:
  ok. 150m od ogrodów działkowych
  110m od Policealnej Szkoły Pracowników Służb Socjalnych na ul. Borówki
  160m od przedszkola i szkoły Interantional School na ul. Darzyborskiej
  200m od 70-rodzinnego bloku na ul. Darzyborskiej
  ok. 200m od najbliżej położonych domów mieszkalnych na ulicach Wiewiórczej,    Żbikowej, Sępiej jest ….nieporozumieniem !!!

Żyjemy w XXIw. i:

- trudno zrozumieć nam usytuowanie obiektów generujących dużą ilość nieczystości, wymagających utrzymania szczególnej czystości w miejscu, gdzie nie ma kanalizacji i wody z sieci miejskiej. Na potrzeby schroniska ma zostać wybudowane szambo!
a woda bieżąca ma być pobierana z, już dziś niewydolnego, wodociągu kolejowego. Taka sytuacja spowodowałaby dalszy spadek ciśnienia wody w bloku na ul. Darzyborskiej, gdzie już teraz brakuje wody na 4 piętrze,

- w bezpośrednim sąsiedztwie powyższej inwestycji są ogrody działkowe Darzynka i Kolejarz, na które od wiosny do jesieni tłumnie zjeżdżają działkowicze z rodzinami by wypocząć i pooddychać świeżym powietrzem. Kobylepole i okoliczne tereny to płuca Poznania, objęte szczególną ochroną przyrodniczą.

BOIMY SIĘ:

hałasu, smrodu, gryzoni, podrzucanych, wałęsających się po osiedlach psów, ale jeszcze bardziej, boimy się pyłów jakie emitować będzie krematorium.

Schronisko ma klauzulę „ z możliwością rozbudowy…” Powoduje to nasze obawy, że stanie się schroniskiem nie tylko dla zwierząt z miasta Poznań, ale też tych, z gmin ościennych i województwa.

 • Planuje się oddanie krematorium w prywatne ręce. Obawiamy się, że zbytnia dbałość właściciela o interesy prywatne, może skutkować przyjmowaniem nadmiernej ilości zwłok zwierząt do spopielenia (np. padłych na choroby zakaźne, również zwierząt gospodarskich) z całego województwa,
 • Ruch spowodowany budową i funkcjonowaniem schroniska spowoduje zatłoczenie i tak już niewydolnych komunikacyjnie ulic dojazdowych
  oraz dalsze zniszczenie słabej infrastruktury drogowej,
 • Nowe schronisko planuje się bardziej przybliżyć do śródmieścia:
  ul. Bukowska 266 – pl. Kolegiacki – 8,9km
  ul. Kobylepole (nowe schronisko) – pl. Kolegiacki – 8,3km
 • Lokalizacja schroniska między wiaduktami kolejowymi stwarza zagrożenie
  dla zwierząt. W przeciągu doby przez oba wiadukty przejeżdża
  ok. 70-100 składów pociągów towarowych. Będzie miało to niewątpliwie negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie zwierząt.
 • Przez teren planowanej budowy schroniska przebiega linia średniego napięcia. Powstające tam pole elektromagnetyczne będzie miało niekorzystny wpływ na zdrowie zwierząt.
 • Na terenie planowanego schroniska są cieki wodne, które łączą się
  z ekosystemem Cybiny i Malty. Budowa i funkcjonowanie schroniska
  może spowodować ich zanieczyszczenie.
 • Żądamy od inwestora przedstawienia badań odpowiednich instytucji o wpływie planowanych inwestycji na środowisko i zdrowie mieszkańców.

Jako mieszkańcy jesteśmy świadomi takich zagrożeń i odpowiedzialni za swoją „małą ojczyznę”.W trosce o środowisko, poziom życia mieszkańców i zwierząt, chcemy włączyć się
w decydowanie o losach naszego osiedla zgodnie z maksymą „ nic o nas bez nas”
  i zapraszamy na zebranie

w SP nr 55 na ulicy Szpaków 1

w środę,   4.12.2013r. o godzinie 18.30.

Chcemy poznać stanowisko tych mieszkańców, którzy nie mieli jeszcze okazji podzielić się swoimi przemyśleniami na temat planowanej budowy.

Ciekawi jesteśmy ich argumentów. Liczymy na rzeczową dyskusję.

Przy okazji proponujemy obejrzeć jaką lokalizację dla schroniska wybrały władze Wrocławia. Schronisko znajduję się w znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, wśród pól, w otulinie lasów.

Z Ostatniej Chwili :

Informujemy ,iż  tego dnia o o godz.19.00  odbędzie się   również „Nadzwyczajna Sesja” Rady Osiedla A-Z-K  w sali Stołówki Szkoły Podstawowej nr 55 

Wróc do listy