Nowa Folwarczna - ostateczny projekt

Opublikowano: 06.12.2014

Dobra wiadomość: prawie wszystkie postulaty mieszkańców (oprócz, rzecz jasna, wykluczających się nawzajem) zostały uwzględnione w nowym projekcie! Najważniejszym z nich było wykreślenie drogi dla samochodów między starą Folwarczną a rondem na Stalowej, przez który to odcinek kierowcy skracaliby drogę z Kobylepola na ul. Dymka. Szkoda jedynie, że rondo przy Piwnej pozostało potrójne, zamiast poczwórnego.

Projekt w formacie PDF można obejrzeć tutaj: 
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/projekty-drogowe/Folwarczna_ostateczny_plan.pdf

Poniżej cytat ze strony ZDM:

Projekt koncepcyjny był prezentowany na stronie internetowej ZDM przez okres dwóch miesięcy. Wpłynęło 12 opinii. W Szkole Podstawowej im. Gagarina odbyło się również spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

Przesłane do Zarządu i poruszane podczas spotkania opinie wyrażały zarówno zadowolenie jak i niezadowolenie z przedstawionego projektu inwestycji. Wszystkie opinie i propozycje zostały wnikliwie przeanalizowane. W zamieszczonym poniżej projekcie można znaleźć odzwierciedlenie wprowadzonych do koncepcji zmian zaproponowanych w procesie opiniowania. Uwzględniono następujące postulaty: 

  • odcięcie ulicy Szpaków od ulicy Stalowej: uwzględniono w celu ograniczenia ruchu samochodowego w rejonie szkoły. Ponadto, na wysokości ulicy Szpaków zaprojektowano zatokę postojową dla opiekunów dowożących dzieci do szkoły, przejście dla pieszych oraz progi w celu wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów; 
  • uwzględniono postulat dotyczący zlokalizowania chodnika w rejonie osiedla i szkoły. Zaprojektowano chodnik po obu stronach ulicy na odcinku od przystanku autobusowego do ulicy Szpaków; 
  • uwzględniono postulat likwidacji jezdni projektowanej ulicy na odcinku od ronda do istniejącej ulicy Folwarcznej. Od ronda do ulicy Folwarcznej prowadzić będą jedynie ciągi pieszy i rowerowy. Pojawił się również postulat likwidacji samego ronda. W wyniku przeprowadzonej analizy postanowiono jednak pozostawić rondo w celu umożliwienia bezpiecznego nawracania i powrotu ulicą Piwną opiekunom dowożącym dzieci do szkoły ? co było postulowane w innych opiniach mieszkańców; 
  • w rejonie ronda zmieniono południowy wlot ulicy Piwnej, zaprojektowano dodatkowe przejścia na pieszych i przejazdy dla rowerów; 
  • budowę drogi rowerowej wydłużono w kierunku galerii M1; 
  • uwzględniono wniosek MPK o możliwość zapewnienia dojazdu pojazdom ponadgabarytowym do działek MPK. Parametry ulicy na to pozwalają. Dojazd będzie możliwy od strony ulicy Piwnej oraz ulicy Szwajcarskiej. Nie będzie jednak możliwy przejazd przez cały projektowany odcinek ulicy. Tym samym ciężkie pojazdy ciężarowe nie będą przejeżdżać obok posesji (bloków) mieszkańców; 

Pojawił się również postulat dotyczący przesunięcia projektowanych przystanków na wysokość ulicy Szpaków. Postanowiono go nie uwzględnić, między innymi z powodu innych postulatów aby przystanki pozostawić bliżej osiedla mieszkaniowego. Uproszczono dojście do przystanków poprzez budowę schodów terenowych. Nie uwzględniono opinii o dopuszczeniu wyłącznie ruchu autobusowego i wprowadzenia zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych. Pragniemy również dodać, w związku z przesłanym pytaniem, że ulica będzie realizowana z oświetleniem ulicznym.
Za wszystkie przesłane maile, opinie serdecznie dziękujemy. 

Wróc do listy