Kandydaci na radnych: nr 1-3

Opublikowano: 21.10.2014

Założyciel oraz lider Stowarzyszenia Przystanek Folwarczna, pomysłodawca i organizator pierwszej skutecznej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w Poznaniu, pomysłodawca akcji „Przystanek jak malowany”, motorniczy MPK.

Adres: ul. Żelazna 10/3
Strona www: http://przystanekfolwarczna.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/kbartosiak2
E-mail: przystanek.folwarczna@wp.pl
Telefon: 608 471 168

Mam 49 lat. W Poznaniu mieszkam od 35 lat. Kocham swoje miasto i co dzień przemierzam je kilkukrotnie, pracując w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym jak motorniczy. Jestem żonaty, mam dwóch synów. Posiadam wykształcenie średnie.

Moją pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi. Pełnię funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia "Przystanek Folwarczna", którego jestem współzałożycielem i obecnie Przewodniczącym. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, od walki o przedłużenie i nadanie sensowi inwestycji, jaką jest trasa tramwajowa na Franowo. W efekcie tej walki zostałem autorem pierwszej zatwierdzonej w dziejach naszego miasta uchwały obywatelskiej, która dotyczyła dostępu blisko 5 tysięcznej społeczności do pętli tramwajowo–autobusowej na Franowie. Jestem też pomysłodawcą i wraz ze stowarzyszeniem autorem akcji "Przystanek jak malowany" – inicjatywy, która ma na celu zaangażowanie młodego pokolenia w walkę z wandalizmem, a jednocześnie zmianę estetyki przestrzeni, w jakiej przebywamy. Ponadto wraz z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia wywalczyliśmy przedłużenie linii autobusowej nr 52 do Darzyboru, wspieraliśmy przedłużenie linii 84 do Term Maltańskich oraz przyczyniliśmy się do zwiększenia częstotliwości kursowania linii 245. Przyczyniliśmy się również do remontu chodników przy ul. Żelaznej.

Jestem kawalerem krzyża ,,SEMPER FIDELIS”, jednym z laureatów plebiscytu Głosu Wielkopolskiego i Echa Miasta "Patriotycznie zakręceni". Wraz ze stowarzyszeniem otrzymaliśmy dwukrotnie "Biała Pyrę" tygodnia oraz nominację do "Białej Pyry Roku" 2013 i 2014 r. Gazety Wyborczej za działalność społeczną.

W Radzie Miasta zamierzam zająć się kwestiami transportu publicznego oraz szeroko pojętymi sprawami młodego pokolenia. Moim celem będzie tworzenie warunków dla powstawania małych ośrodków kultury, rekreacji i sportu. Zadbam o zwiększenie znaczenia terenów zielonych i parków. Zwrócę się do seniorów, by ich rola w społeczności tego miasta była większa niż dotychczas. Pragnę też, aby Poznań odzyskał swoją markę miasta pragmatycznego i przyjaznego swoim mieszkańcom.

Jestem poznanianką od wielu pokoleń. Mam 58 lat. Ukończyłam studia magisterskie na specjalizacji Genetyka i Hodowla Roślin na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu norm zarządzania jakością.

Od czasów szkolnych dużą przyjemność sprawia mi siatkówka, jazda rowerem i turystyka piesza, głównie krajowa. Współzakładałam Studencki Klub Turystyczny „KATAR” przy AR. Przez 26 lat byłam mieszkanką Starego Miasta. Po ślubie przeprowadziłam się na Jeżyce. Jako mieszkanka Jeżyc zostałam wybrana radną dzielnicową w pierwszej kadencji. Wtedy zajmowałam się między innymi uporządkowaniem plaży i ośrodków w Strzeszynku oraz Parku Sołackiego i Wodziczki.

Od 25 lat mieszkam na Darzyborze (Kobylepole) – w pięknej, zielonej dzielnicy, która niestety jest zapomniana przez decydentów miejskich. Ponieważ czuję się współodpowiedzialna za problemy mojej "małej ojczyzny", przystąpiłam do inicjatywy mieszkańców "Przystanek Folwarczna". Zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, którego zostałam sekretarzem. O naszej skuteczności świadczy wprowadzenie linii autobusowej 52 do ul. Borówki i przedłużenie linii 84 do Term Maltańskich. Działałam także przy miejskim projekcie "Nowej Folwarcznej", łączącej pętlę tramwajową na Franowie z osiedlami na Kobylimpolu i Antoninku oraz akcji "Przystanek jak malowany". Publikuję w "MY".

Jako radna będę walczyć o połączenie kompetencji finansowych w ramach miasta, powiatu i województwa, w celu budowy nowego szpitala dziecięcego w Poznaniu. Zależy mi też na wspólnym, aglomeracyjnym projektowaniu przebiegu systemów ściekowych, co pozwoli uniknąć zanieczyszczania naszych wód. Mam dystans do siebie i świata. Łatwo dogaduję się z ludźmi i w swoich działaniach jestem skuteczna. Jestem społecznikiem, nie politykiem. Wierzę, że zawsze można znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia.

3. Ewa Staniewska

Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Podwyższania Jakości Życia w Mieście Poznaniu „Dolina Cybiny”, współzałożycielką Stowarzyszenia Prawo do Miasta oraz wcześniej My-Poznaniacy. Z wykształcenia natomiast jestem ekonomistką.

Obecnie mieszkam w poznańskim Kobylepolu, ale z sentymentem wspominam również dzieciństwo spędzone na Komandorii, Śródce oraz Ratajach. Swój wolny czas najchętniej spędzam z książką lub jeżdżąc na rowerze. Jestem entuzjastką caravaningu. Uwielbiam podróże i odkrywanie pięknych krajobrazów, co zaszczepiła, też córce – studentce UAM. Interesuje mnie dawny Poznań, architektura i urbanistyka.

Jako radna chcę przede wszystkim przyczynić się do rozwoju sieci tramwajowej w Poznaniu, ożywić i rozbudować bulwary nadwarciańskie oraz zweryfikować plany związane z budową III Ramy Komunikacyjnej. Uważam za sprawę najważniejszą powstrzymanie agresji inwestycyjnej w tereny zieleni. Chcę promować tworzenie szlaków rekreacyjnych w klinach zieleni oraz ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na osiedlach. Do swoich priorytetów zaliczam także rewitalizację zaniedbanych dzielnic Poznania, pomoc osobom ubogim, starszym i niepełnosprawnym.

Wróc do listy