Kalendarz na 2014 rok Przystanku folwarczna

Opublikowano: 09.12.2013

Zamieszczone na kartach kalendarza zdjęcia  ilustrują  zróżnicowanie  okolicy  w jakiej mieszkamy .

Mamy to szczęście ,że możemy codziennie   obcować  z otaczającą  nas ze wszystkich stron  wspaniałą przyrodą  i wieloma atrakcjami ,które znajdują się na wyciągnięcie ręki .Bo przecież  Nowe  Z OO ,Malta ,Maraton poznański ,Tour de Pologne… to  wszystko jest i  dzieje się tutaj .

Autor tych wspaniałych  zdjęć   zatrzymał dla nas  klimat miejsc ,ukazując często obszar znacznie wybiegający poza nasze osiedla ,ale tylko po to by nam uzmysłowić w jakim szczególnym rejonie Poznania przyszło nam żyć . Podejmowane  przez nas  społeczne inicjatywy  dotyczą  nie tylko naszej „małej ojczyzny” ,lecz również mieszkańców okolicznych dzielnic ,i całego miasta ,a mają na celu między innymi  sensowne rozwiązania komunikacyjne służące ogółowi społeczeństwa a nie tylko wielkim sieciom  handlowym.

Na fotografiach prezentujemy nasze akcje udowadniając ,że zorganizowane społeczeństwo  ma szansę wywalczyć poprawę swej sytuacji w zetknięciu z bezdusznością przepisów  i sztucznych procedur .   A więc nie bójmy się brać trudnych spraw w swoje ręce !!!!!!

Zakupu kalendarza można dokonać  w :

Kawiarence  „Szneka   z Glancem „  Poznań  ul.Gwarna   (visa vis  przystanku tramwajowego)

w kiosku ruchu na  Oś.Przemysława

  lub

  zamówić  przesyłając e-maila na :   przystanek.folwarczna@wp.pl

Wróc do listy