Grupa Inicjatywna Przystanek Folwarczna 15 maja 2013 r. zorganizowała zebranie

Opublikowano: 18.05.2013

Grupa Inicjatywna „Przystanek Folwarczna” 15 maja 2013 r. zorganizowała zebranie dla mieszkańców ul. Folwarcznej, os. Przemysława oraz ul. Żelaznej. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków 1. Grupa Inicjatywna Mieszkańców to ludzie, którzy mogą, ale przede wszystkim chcą poświęcić więcej czasu dla naszej wspólnej sprawy. Od czasu do czasu staramy się zorganizować takie spotkania, aby poinformować wszystkich mieszkańców o naszych działaniach, bo przecież działamy dla wszystkich, nie tylko dla siebie (a jest dużo do zrobienia).

Zaproszeni byli liczni goście, tj. radni miasta: Pan Tomasz Lewandowski z klubu SLD, Pan Michał Grześ z PIS, Pan Marek Sternalski z PO, Pan Andrzej Bielerzewski oraz Stowarzyszenia popierające naszą inicjatywę: „My Poznaniacy” reprezentowała Pani Anna Wachowska-Kucharska i Pani Arleta Matuszewska, „Inwestycje dla Poznania” – Pan Michał Mięsiak, Radę Osiedla Chartowo – Pan Ryszard Musielak i Pan Wojciech Chudy, „Lepsze Rataje” – Pan Rafał Chróst, był też Pan Zbigniew Rusak, a także Prezes PTBS. Obecne były również przyjazne nam media, czyli WTK, RTK i Teleskop, które przekazały poznaniakom informację o naszym spotkaniu.

Prowadzący zebranie Krzysztof Bartosiak poinformował o naszych działaniach, zebranych podpisach pod projektem uchwały obywatelskiej i przekazaniu ich w Urzędzie Miasta.

Na zebraniu wyświetlony został zwiastun filmu, który bardzo trafnie zobrazował sytuację mieszkańców osiedli, a także ich postanowienie, czyli jak to się zaczęło, jakie były początki naszego działania. Była to tylko zapowiedź, cały film zobaczymy już wkrótce.

Przedstawiony został również projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który prowadzący objaśnił wszystkim.

Następnie, o słuszności połączenia z pętlą tramwajową na Franowie i remontu drogi od ul. Folwarcznej, dalej przy ul. Stalowej i ponownie wzdłuż Folwarcznej zapewniał Pan Zbigniew Rusak w przygotowanej prezentacji.

Zarówno Panowie Radni, jak i Przedstawiciele Stowarzyszeń zapewnili o poparciu dla naszego projektu.

Mieszkańcy dowiedzieli się też o naszej stronie internetowej z bieżącymi informacjami i różnymi ciekawostkami, np. historią naszej okolicy.

Przedstawiciel mieszkańców z ul. Żelaznej przekazał radnemu Panu Andrzejowi Bielerzewskiemu prośbę na piśmie wraz z zebranymi podpisami od Rady Osiedla Zieliniec – Antoninek – Kobylepole o złożenie wniosku o Grant na remont ulicy i chodników przy Żelaznej.

Na koniec naszego spotkania goście i mieszkańcy zostali poczęstowani domowymi wypiekami przygotowanymi przez Grupę Inicjatywną.

Patrząc z optymizmem w przyszłość, wierzymy, że mając poparcie wielu Poznaniaków (o czym świadczą tak licznie zebrane podpisy – ok. 8 tys.), również przekonaliśmy władze miasta i będziemy mogli wyremontowaną drogą dostać się do tej pięknej inwestycji.

Radni obecni na zebraniu zapewnili, że nas popierają, ale kierując się zasadą „ufaj, ale kontroluj”, oczekujemy potwierdzenia słów („słowa są puste, choć brzmią”) w czynach i na sesji Rady Miasta – na której będzie rozpatrywany nasz projekt liczymy na głosy „ZA”.

Katarzyna Czarnecka

Wróc do listy