Czy decyzja została już podjęta?

Opublikowano: 14.06.2013

Tak jak z inicjatywą biletową, tak i najwidoczniej z naszą inicjatywą obywatelską: osiedla Przemysława, TBS Folwarczna, ul. Żelazna wynika, że decyzje już zostały podjęte, jak czytamy w opinii Prezydenta odnoszącej się do projektu uchwały obywatelskiej złożonej 31.05.2013 roku do Przewodniczącego Rady Miasta pana Grzegorza Ganowicza.

Opinia przystanek folwarczna

Niestety opinia jest dla nas mieszkańców niekorzystna, nie ma środków w budżecie miasta, projekt jest niedoszacowany, mógłby być realizowany w latach 2013-2016. Pan Prezydent nadmienia również:  „że w tym samym czasie będzie wybudowana droga w granicach pasa przyszłej trzeciej ramy komunikacyjnej, a stanowiąca niezbędną obsługę  (droga od ul.Folwarcznej  do ul.Szwajcarskiej) nowego szpitala dziecięcego”. Ta droga będzie przebiegać przez nasze osiedla.

Mieszkańców odsyłam do zapoznania się z całą opinią – punkt 10.

http://bip.poznan.pl/bip/sesje/li-zwyczajna,47037/

Wróc do listy